Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Zabıt Katibi Alımı Başvuru Sonuçları
01.06.2023

T.C.

MARDİN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

MARDİN MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİ

ZABIT KÂTİPLİĞİ KLAVYE UYGULAMA SINAVINA KATILACAK ve KATILAMAYACAK ADAYLARA İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇLARI DUYURUSU

1- Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde pgm.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Mardin ve Mülhakat Adliyeleri Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına e-devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların, başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiş olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Klavye uygulama sınavı 09/06/2023 Cuma günü saat 09:30'da Mardin Halk Eğitim Merkezi binası bilgisayar salonunda yapılacaktır.  (Adres: 13 Mart Mahallesi Emniyet Cad. Artuklu / Mardin)

3- Adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri klavye türünde uygulamaya tabi tutulacaklardır.

4- Klavye uygulama sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.

5- Uygulama sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listeleri ile sözlü sınav tarihi 15/06/2023 Perşembe günü Mardin Adliyesi internet adresinde (mardin.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

6- Klavye uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav günü yanlarında kimliklerini bulundurmaları zorunlu olup, kimliksiz adaylar uygulamaya sınavına alınmayacaktır.

İlanen duyurulur. 01.06.2023

Başvuru Sonuçları İçin Aşağıdaki Sorgu Ekranını Kullanınız.

 

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu