Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Alımı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru
16.05.2022

T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


D U Y U R U 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarihli ilanı gereğince; Komisyonumuza bağlı merkez ve mülhakat Adliyelerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli İcra Katibi pozisyonları için başvuruda bulunan ve sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler duyuru ekindedir.

          Sınava katılacak adayların sınava gelirken Adalet Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde, yanlarında T.C. Kimlik numaralı kimlik belgeleri ile birlikte sınav sonucunda belirtilen tarihte Mardin Adliyesinde hazır bulunmaları ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen  duyurulur. 16/05/2022

 

                                                                                                                                                                                      Önder Kürşad MUTLU 107311
                                                                                                                                                                                  Mardin Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

EKİ                                 :
1-Sözleşmeli İcra Katipliği Sonucu Sorgu İçin Tıklayınız
2-Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sonucu Sorgu İçin Tıklayınız
 

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr