Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir ve Şoför Alımı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlara ilişkin Duyuru
25.05.2021

T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


D U Y U R U 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23/02/2021 tarihli ilanı gereğince; Komisyonumuza bağlı merkez ve mülhakat Adliyelerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Şoför pozisyonları için başvuruda bulunan ve sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler duyuru ekindedir.
1-)Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan Sözleşmeli zabıt katibi adaylarının 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da, 
2-)Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan Sözleşmeli İcra Katibi adaylarının 8 Haziran 2021 Salı günü saat 10:00'da,
3-Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan Sözleşmeli Şoför Adaylarının 8 Haziran 2021 Salı günü saat 10:00'da 
4-)KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan Sözleşmeli Mübaşir Adaylarının 8 Haziran  2021 Salı günü saat 10:00'da 


          Sınava katılacak adayların sınava gelirken Adalet Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde, yanlarında T.C. Kimlik numaralı kimlik belgeleri (şoför adayları için ayrıca sürücü belgesi) ile birlikte Mardin Adliyesinde hazır bulunmaları ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen  duyurulur. 25/05/2021

 

                                                                                                                                                                                      Önder Kürşad MUTLU 107311
                                                                                                                                                                                  Mardin Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

EKİ                                 :
1-Sözleşmeli İcra Katipliği Listesi için Tıklayınız
2-Sözleşmeli Zabıt Katipliği Listesi için Tıklayınız
3-Sözleşmeli Mübaşir Listesi için Tıklayınız
4-Sözleşmeli Şoför Listesi için Tıklayınız

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr