Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir ve Şoför Alımı Sözlü Sınav Sonuçları İlanı
23.08.2021

T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK, SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK, SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI


         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceMardin merkez ve mülhakat adliyeleri sözleşmeli personel alımlarında,  Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamından yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını;

Zabıt Kâtibi – Mübaşir – İcra Kâtipliği ve Şoför unvanları için;

 • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle beraber veya e-devletten alınabilir.)
 • Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge (Aslı-Fotokopisiyle beraber)
 • Daktilo veya bilgisayar sertifikası (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)
 • İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 • Kimlik Fotokopisi
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile) (Komisyonumuz tarafından tedarik edilecektir.)
 • Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
 • Mal bildirimi (EK-2),
 • Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
 • Sağlık Beyan Formu (EK-4),
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),
 • Tercih Formu (EK-6)
 • Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
 • Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

 

İstenilen belgelerin, 31/08/2021 günü mesai bitimine kadar Mardin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi (221) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 31/08/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Evraklarını APS ile gönderecek adayların; Diploma ve Sertifikalarını bulundukları ilin Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile gönderebilirler. Komisyon Başkanlığımıza gönderilecek evraklar ilgili Adalet Komisyonu veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından evrakların asılları görülüp fotokopilerine ASLI GİBİDİR kaşesi basıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.  İlanen Duyurulur. 23/08/2021

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

Zabıt Kâtipliği sonuçları için tıklayınız.

İcra Kâtipliği sonuçları için tıklayınız.

Mübaşirlik sonuçları için tıklayınız.

Şoför sonuçları için tıklayınız.

 

EKLER:

Ek-1 Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe.

Ek-2 Mal Bildirimi

Ek-3 Eş Durumu Dilekçesi

Ek-4 Sağlık Beyan Formu

Ek-5 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 (İki) suret olacak

Ek- 6 Tercih Formu (Zabıt Kâtipliği)

Ek- 6 Tercih Formu (İcra Kâtipliği)

 

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr