Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları İlanı
14.07.2021

T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Mardin Merkez-Mülhakat Adliyeleri ile Mardin İdare Mahkemesi Sözleşmeli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları İlanı ve Sorgu Ekranı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğince, Mardin merkez-mülhakat adliyeleri ile Mardin İdare Mahkemesi sözleşmeli personel alımlarında,

         Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

 

 1. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.),
 2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 3. Kimlik Fotokopisi,
 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-1),
 5. Mal bildirimi (EK-2),
 6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
 7. Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),
 8. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-5),
 9. Atanmak istediği yere ilişkin tercih dilekçesi. (EK-6),
 10. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
 11. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

 

İstenilen belgelerin, 29/07/2021günü mesai bitimine kadar Mardin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi (221) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 29/07/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlanen Duyurulur. 14/07/2021

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

EK  :   1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

            2-Mal Bildirimi Formu,

            3-Eş Durumu dilekçesi

            4-Sağlıkla ilgili beyan

            5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

            6- Atanmak istediği yere ilişkin tercih dilekçesi

T.C Kimlik No
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu