Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa AKBULUT'un 2023 Adli Yıl Açılış Mesajı.
01.09.2023

            1 Eylül 2023 tarihi itibarı ile yeni adli yılımız başlamış bulunmaktadır. Türk yargısı olarak dil, din, ırk, renk, sınıf, mezhep, zümre ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın adaleti mülküne, devletine, hukukuna ve ahlakına temel yapmış kadim bir medeniyetin mensupları olarak bizler; güçlünün her zaman haklı olmadığı, zalimler karşısında mazlumların, zorbalar karşısında mağdurların korunduğu, haklı olana hakkının derhal teslim edildiği, adaletin güçlü, huzur ve barışın egemen olduğu bir dünyanın hayalini kurmaya devam edecek ve bu uğurda daha çok gayret göstereceğiz. 
 
            Başta adalete gönül vermiş aziz milletimizin ve adaleti mülküne temel yapmış ali devletimizin, müteakiben saygıdeğer meslektaşlarımın, muhterem yargı çalışanlarının ve hizmetine memur edilmekten onur duyduğumuz kıymetli Mardin halkının yeni adli yılını gönülden kutlar, ülkemize ve insanlığa huzur, barış, saadet, eşitlik, özgürlük ve adalet getirmesini temenni eder, en derin saygılarımı sunarım.01.09.2023

 

                                                                                                                                                                                                              Mustafa Akbulut
                                                                                                                                                                                                 Mardin Cumhuriyet Başsavcısı

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr