Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İcra Kâtipliği Klavye Uygulama Sınavına Katılacak Ve Katılamayacak Adayları Gösterir Liste
09.04.2021

T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Mardin Merkez Ve Mülhakat Adliyeleri
İcra Kâtipliği Klavye Uygulama Sınavına Katılacak Ve Katılamayacak Adayları Gösterir Liste 

  1. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 23.02.2021 tarihinde pgm.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Mardin sözleşmeli icra kâtipliği sınavına e-devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların, başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiş olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
  2. Klavye uygulama sınavı 27/04/2021 Salı günü Mardin Halk Eğitim Merkezi binası bilgisayar salonunda yapılacaktır. (Adres: 13 Mart Mahallesi Emniyet Cad. Artuklu / Mardin) 
  3. Adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri klavye türünde uygulamaya tabi tutulacaklardır. 
  4. Klavye uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, sınava katılacağı belirtilen saatten 10 dakika önce sınav mahallinde hazır bulunmaları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hareket etmeleri, sınav mahallinde maskelerini çıkarmaksızın bulunmaları gerekmektedir. 
  5. Klavye uygulama sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.
  6. Yayın tarihi sonrası sıralamayı etkileyecek ve değiştirecek başvuru olduğunun tespiti halinde güncel liste tekrar yayınlanacaktır. 
  7. Uygulama sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listeleri ile sözlü sınav tarihi 07/05/2021 Cuma günü Mardin Adliyesi internet adresinde (mardin.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. 
  8. Klavye uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav günü yanlarında kimliklerini bulundurmaları zorunlu olup, kimliksiz adaylar uygulamaya sınavına alınmayacaktır.
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu