Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE Sözleşmeli Sağlık Memuru, Elektrik Teknisyeni Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
04.10.2023

T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Sözleşmeli Sağlık Memuru, Elektrik Teknisyeni Alımı Sözlü Sınav Sonuçları


         Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün  sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı gereğinceMardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sözleşmeli personel alımlarında, sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamından yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını;

Sağlık Memuru, Elektrik Teknisyeni için;

 • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (2 suret) (Aslı-Fotokopisiyle beraber veya e-devletten alınabilir.) 
 • Sertifika veya kurs bitirme belgesi,
 • Sağlık kurulu raporu (Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığı bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Elektrik Teknisyeni, Sağlık Memuru olur ibarelerinin özellikle sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.)
 • 4 adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 • Kimlik Fotokopisi (2 suret)
 • KPSS sonuç belgesi (2 suret)
 • Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir, tüm aileyi gösterecek şekilde)
 • Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1) 2 suret
 • Mal beyanı (Bu form internet sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. Adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmayanlar sadece kimlik bilgilerini yazarak beyanı imzalayacaklardır.) (2 suret)
 • Eş Durumu dilekçesi (EK-3) (2 suret)
 • Sağlık Beyan Formu (EK-4) (2 suret)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak. (2 suret) (EK-5),
 • Askerlik durumunu gösteren belge (2 suret) (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
 • Adlî ve arşiv sicil kaydı (2 suret) (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

 

İstenilen belgelerin, 13/10/2023 günü mesai bitimine kadar Mardin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi (221) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 13/10/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Evraklarını APS ile gönderecek adaylar; Diploma ve Sertifikalarını bulundukları ilin Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile gönderebilirler. Komisyon Başkanlığımıza gönderilecek evraklar ilgili Adalet Komisyonu veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından evrakların asılları görülüp fotokopilerine ASLI GİBİDİR kaşesi basıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.  İlanen Duyurulur.04/10/2023

NOT: Başarılı olan adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya atama hakkından feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde, ivedilikle feragat dilekçelerin yazılarak komisyonumuz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

NOT: Sorgulamada herhangi bir sorun yaşanmaması adına Google Chrome internet tarayıcısı kullanılması bilgilerinize rica olunur.

EKLER:

Ek-1 Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe.

Ek-2 Mal Bildirimi

Ek-3 Eş Durumu Dilekçesi

Ek-4 Sağlık Beyan Formu

Ek-5 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 (İki) suret olacak

 

 

Sözleşmeli Sağlık Memuru Alımı Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Alımı Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr